Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 49 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.7 trên 41 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 49 Vở bài tập Khoa học 4

Làm thí nghiệm như hình 1, 2 trang 70 SGK và hoàn thành bảng sau :

Mô tả cách tiến hành thí nghiệm

Nhận xét hiện tượng và kết luận

Hình 1 :

Hình 2 :

 

Trả lời :

Mô tả cách tiến hành thí nghiệm

Nhận xét hiện tượng và kết luận

Hình 1 : Đốt cháy cây nến và dùng một lọ nhỏ úp vào

Hình 2 : Cùng lúc đốt cháy cây nến và dùng một lọ to úp vào

Một thời gian sau, cả hai cây nến đều tắt nhưng cây nến trong lọ to cháy lâu hơn cây nến trong lọ nhỏ, vì lọ to chứa nhiều ô-xi hơn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan