Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 50 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 50 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trước khi làm thí nghiệm hãy dự đoán kết quả.

2.1. Ngọn nến trong hình 3 trang 70 SGK còn cháy được bao lâu?

a) Tắt ngay.

b) Một lát sau thì tắt.

c) Một lúc lâu sau thì tắt.

2.2. Tại sao ngọn nến trong hình 4 trang 71 SGK không bị tắt?

a) Vì khí ni-tơ có trong lọ duy trì sự cháy.

b) Vì khí các-bô-níc có trong lọ duy trì sự cháy.

c) Không khí ở ngoài tràn vào tiếp tục cung cấp ô-xi để duy trì sự cháy.

Trả lời :

Câu hỏi

2.1

2.2

Đáp án

b

c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan