Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 50 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.6 trên 29 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 50 Vở bài tập Khoa học 4

Chọn các từ có trong khung để điền vào chỗ … của các câu sau sao cho phù hợp. 

(Lưu ý một từ có thể sử dụng nhiều lần).

Ni-tơ ; sự cháy ; quá nhanh ; không khí

a) Ô-xi trong không khí cần cho …………

b) Càng có nhiều ………… thì càng có nhiều ô-xi và ……… diễn ra lâu hơn.

c) …… trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy không diễn ra …….

Trả lời :

a) Ô-xi trong không khí cần cho sự cháy.

b) Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi và sự cháy diễn ra lâu hơn.

c) Ni-tơ trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy không diễn ra quá nhanh.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan