Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 47 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 47 Vở bài tập Khoa học 4

Quan sát hình 2, 4, 5 trang 66, 67 SGK. Hãy điền vào chỗ … trong các câu sau cho phù hợp.

a) Không khí gồm hai thành phần chính là : khí …….. duy trì sự cháy và khí …….. không duy trì sự cháy.

b) Ngoài hai thành phần chủ yếu trên, không khí còn chứa những thành phần khác như :…………

Trả lời :

a) Không khí gồm hai thành phần chính là : khí ô-xi duy trì sự cháy và khí ni-tơ không duy trì sự cháy.

b) Ngoài hai thành phần chủ yếu trên, không khí còn chứa những thành phần khác như : khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn……

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan