Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 30 trang 69 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Với những giá trị nào của k thì hàm số y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

a)      Với những giá trị nào của m thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x - 7\) đồng biến ?

b)      Với những giá trị nào của k thì hàm số  y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

Gợi ý làm bài:

a) Hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x - 7\) đồng biến khi hệ số a > 0

Ta có: \(m + 6 > 0 \Leftrightarrow m >  - 6\)

Vậy với m > -6 thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x - 7\) đồng biến.

b) Hàm số y = (- k + 9)x +100 nghịch biến khi hệ số a < 0

Ta có : -k + 9 < 0 ⇔ k > 9

Vậy với k > 9 thì hàm số y = (-k + 9)x +100 nghịch biến.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan