Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 35 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 45 phiếu

Tìm hai số đó.

Tổng của hai số bằng 59. Hai lần của số này bé hơn ba lần của số kia là 7. Tìm hai số đó.

Giải

Gọi hai số cần tìm là x và y.

Tổng hai số bằng 59. Ta có phương trình: x + y = 59

Hai lần số này bé hơn ba lần số kia là 7, ta có phương trình: 3y – 2x = 7

Ta có hệ phương trình:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{x + y = 59} \cr
{3y - 2x = 7} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{2x + 2y = 118} \cr 
{ - 2x + 3y = 7} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{5y = 125} \cr 
{x + y = 59} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 25} \cr 
{x + 25 = 59} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 25} \cr 
{x = 34} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hai số phải tìm là 34 và 25.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan