Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 55 trang 74 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 23 phiếu

Thay * bằng chữ số thích hợp.

Thay * bằng chữ số thích hợp ;

a) (- *6) + ( -24) = -100                        

b) 39 + ( -1 *) = 24

c) 296 + ( -5*2) = -206      

Giải

a) Đặt  x = (- *6)

x + (-24) = -100

x             = - 100 - (-24)

x             = - 76

Do đó ta có: -76 + (- 24) = -100   

Vậy * là chữ số 7

b) Đặt y = ( -1 *)

39 + y = 24

        y = 24 - 39

        y = - 15

Do đó ta có: 39 +(- 15) = 24

Vậy * là chữ số 5

c) Đặt z = ( -5*2)

296 + z = -206

          z = -206 - 296

          z = - 502

Do đó ta có: 296 + (- 502) = - 206 

Vậy * là chữ số 0

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan