Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 62 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng ID.

Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng ID.

a) Có phải đoạn thẳng CD dài gấp ba đoạn thẳng IB không? vì sao?

b) Vẽ trung điểm M và IB. Vì sao điểm M cũng là trung điểm của CD?

Giải

Trên đường thẳng a lấy hai điểm I, B trên tia đối tia Ib lấy điểm C sao cho IC = IB, trên tia đối tia BI lấy điểm D sao cho BD = BI. Ta có I là trung điểm của đoạn BC ; B là trung điểm của đoạn ID.

a) Ta có: CD = 3IB

Vì I là trung điểm của đoạn CB nên \(IB = {{CB} \over 2}\) hay CB = 2IB

Vì B nằm giữa C và D nên CB  + BD = CD

Mà BD = IB nên CD = 2IB +IB = 3IB

b) Vẽ trung điểm M của đoạn IB nên \(MI = MB = {{IB} \over 2}\)

MC = MI + IC ; MD = MB + BD

Mà MI = MB; IC = BD nên MC = MD

Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng CD

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan