Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.3 trang 195 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.3 trang 195 SBT Đại số 10 Nâng cao

Đổi số đo độ của cung tròn sang số đo rađian:

a) \({45^0}\);               b) \({150^0}\);

c) \({72^0}\);               d) \({75^0}\)

Giải:

a) \(\dfrac{\pi }{4}\);                       b) \(\dfrac{{5\pi }}{6}\);

c) \(\dfrac{{2\pi }}{5}\);                      d) \(\dfrac{{5\pi }}{{12}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan