Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.36 trang 201 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Câu 6.36 trang 201 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giả sử trên đường tròn lượng giác, điểm xác định bởi số \(\alpha \) nằm trong góc phần tư I, II, III hay IV của hệ tọa độ vuông góc gắn với đường tròn đó (không nằm trên các trục tọa độ).

Khi đó điểm xác định bởi các số \(\alpha  + \dfrac{\pi }{2};\alpha  + \pi ;\alpha  - \dfrac{\pi }{2}; - \alpha ; - \alpha  + \dfrac{\pi }{2}; - \alpha  + \pi \) nằm trong góc phần tư nào? Điền vào bảng.

Giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan