Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 64 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD và CC’.

64. Trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD và CC’.

a) Xác định đường thẳng qua M cắt AN và cắt A’B.

b) Gọi I, J lần lượt là giao điểm của \(\Delta \) với AN và A’B. Hãy tìm tỉ số \({{IM} \over {{\rm{IJ}}}}\).

Giải

a) Giả sử đã dựng được đường thẳng \(\Delta \) cần tìm cắt cả AN và BA’. Gọi I, J lần lượt là giao điểm của \(\Delta \) với AN và BA’.

Xét phép chiếu song song lên mp(ABCD) theo phương chiếu A’B. Khi đó ba điểm I, J, M lần lượt có hình chiếu là B, I’ và M. Do đó ba điểm B, I’, M thẳng hàng. Gọi N’ là hình chiếu của N thì AN’ là hình chiếu của AN. Vì I thuộc AN nên I’ thuộc AN’. Vậy I’ là giao điểm của BM và AN’.

Từ phân tích ở trên ta có thể dựng đường thẳng \(\Delta \) theo các bước sau đây:

- Lấy giao điểm I’ của AN’ và BM.

- Trong mp(ANN’) dựng II’ // NN’ (đã có NN’ // CD’) cắt AN tại I.

- Vẽ đường thẳng MI, đó là đường thẳng \(\Delta \) cần tìm.

Dễ chứng minh được, đường thẳng \(\Delta \) nói trên cắt BA’.

b) Dễ thấy: MC = CN’

suy ra: MN’ = CD = AB.

Do đó I’ là trung điểm của BM.

Mặt khác II’ // JB, nên II’ là đường trung bình của tam giác  MBJ, suy ra:

\(IM = {\rm{IJ}} \Rightarrow {{IM} \over {IJ}} = 1\)

sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan