Câu 8 Unit 11 Trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

List the words in the box under the appropriate headings. Then you can add more words that you know to each heading.

List the words in the box under the appropriate headings. Then you can add more words that you know to each heading.

Liệt kê các từ trong hộp dưới các tiêu đề thích hợp. Sau đó, bạn có thể thêm các từ khác mà bạn biết cho mỗi tiêu đề.

waterfall, mini-hotel, Ha Long Bay, tribal villages, Hoi An, railway station, mini-bus, cave, guest house, Hue, airport, pagoda, lake, motel, My Son, taxi, botanical garden, jungle stream, island, hotel, Phong Nha – Ke Bang, hostel

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 11

Hướng dẫn giải 

bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 11

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan