Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 20, 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.5 trên 55 phiếu

Hãy chọn kết quả đúng

Câu 8.1 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:

 \(\left( A \right){{ - 2} \over 5} + {3 \over { - 4}} + {6 \over 7} + {3 \over 4} + {2 \over 5}\)                           1) -2

\(\left( B \right){{ - 1} \over 8} + {7 \over 9} + {{ - 7} \over 8} + {6 \over 7} + {2 \over {14}}\)                          2) 0

\(\left( C \right){5 \over {11}} + {{16} \over {22}} + {{ - 12} \over 4} + {{ - 2} \over {11}}\)                               3) \({6 \over 7}\) 

\(\left( D \right){7 \over {23}} + {{ - 10} \over {18}} + {{ - 4} \over 9} + {{16} \over {23}}\)                              4) \({7 \over 9}\) 

Giải

A)– 3; B) – 5; C) – 1); D) – 2

Câu 8.2 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết \({3 \over 4}\) thành tổng của ba phân số tối giản, có mẫu chung là 16, tử là các số tự nhiên khác 0, được kết quả là

\(\left( A \right){1 \over 2} + {3 \over {16}} + {1 \over {16}};\)               

\(\left( B \right){1 \over 4} + {1 \over 8} + {3 \over {16}};\)

\(\left( C \right){1 \over 4} + {5 \over 8} + {1 \over {16}};\)

\(\left( D \right){1 \over 4} + {1 \over 8} + {5 \over {16}};\)

Hãy chọn kết quả đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( A \right){1 \over 2} + {3 \over {16}} + {1 \over {16}};\)               

Câu 8.3 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Chứng tỏ rằng tổng của các phân số sau đây lớn hơn \({1 \over 2}\) 

\(S = {1 \over {50}} + {1 \over {51}} + {1 \over {52}} + ... + {1 \over {98}} + {1 \over {99}}\)                   

Giải

Mỗi phân số trong tổng đã cho đều lớn hơn \({1 \over {100}}\) , tất cả có 50 phân số. Vậy

\(S = \underbrace {{1 \over {100}} + {1 \over {100}} + ... + {1 \over {100}}}_{} = {{50} \over {100}} = {1 \over 2}\)   

                   50 phân số

Câu 8.4 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho tổng \(S = {1 \over {10}} + {1 \over {11}} + {1 \over {12}} + ... + {1 \over {99}} + {1 \over {100}}\) 

 Chứng tỏ rằng A > 1

Giải

\(\eqalign{
& A = {1 \over {10}} + \left( {{1 \over {11}} + {1 \over {12}} + ... + {1 \over {99}} + {1 \over {100}}} \right) \cr
& A> {1 \over {10}} + \underbrace {\left( {{1 \over {100}} + {1 \over {100}} + ... + {1 \over {100}}} \right)}_{} = {1 \over {10}} + {{90} \over {100}} = 1 \cr} \)

                                         90 phân số

Vậy A > 1 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan