Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 86 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4 trên 30 phiếu

Cho x = -98, a = 61, m = -25. Tính giá trị các biểu thức.

Cho x = -98, a = 61, m = -25.

Tính giá trị các biểu thức sau:

a) x + 8 – x  - 22                    b) –x – a +12 + a

c) a – m + 7 – 8 +m              d) m – 24 – x +24 + x

Giải

a) Thay x = -98 vào biểu thức x + 8 – x – 22  ta có

( -98) + 8 – ( -98) – 22 = ( -98) + 8 + 98 + ( -22)

= \(\left[ {\left( { - 98} \right) + 98} \right] + \left[ {8 + \left( { - 22} \right)} \right] = 0 + \left( { - 14} \right) =  - 14\) 

b) Thay x = -98, a = 61 vào biểu thức –x – a +12 + a ta có :

\(- \left( { - 98} \right) - 61 + 12 + 61 = \left( {98 + 12} \right) + \left[ {\left( { - 61} \right) + 61} \right]\)

= 110 + 0 = 110

c) Thay  a = 61, m = -25 vào biểu thức a – m +7 – 8 +m      , ta có

61 – (-25) + 7  - 8 + ( -25) = 61 + 25 + 7 – 8 +( -25)

= \(\left[ {\left( {61 + 7} \right) - 8} \right] + \left[ {25 + \left( { - 25} \right)} \right] = 68 - 8 + 0 = 60\)         

d) Thay m = -25, x = -98 vào biểu thức m – 24 – x +24 + x ta có :

( -25) – 24 – ( -98) + 24 + ( -98)

= ( -25 ) + ( -24 ) + 98 + 24 + ( - 98)

= \(\left( { - 25} \right) + \left[ {\left( { - 24} \right) + 24} \right] + \left[ {98 + \left( { - 98} \right)} \right]\) 

= ( -25) + 0 + 0 = -25

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan