Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu hỏi trang 78: Thực hành và trải nghiệm - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Với hai bình không có nước, một bình chứa được 3l và một bình chứa được 2l . Làm thế nào để có 1l nước.

Câu hỏi:

Lời giải:

a) 

- Đổ nước đầy bình 5 .

- Đổ nước từ bình 5 vào bình 3 , trong bình 5  còn lại 2  nước.

Phép tính: 5  – 3  = 2 

b)

- Đổ nước đầy bình 5 .

- Đổ nước đầy bình 3 . Khi đó ở cả hai bình ta có 8  nước.

Phép tính: 5  + 3  = 8 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan