Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Communication Unit 2 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Communication Unit 2 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 22. 2. Make similar conversations for the health problems below.

Everyday English

Giving tips for health problems

(Cung cấp các mẹo cho các vấn đề sức khỏe)

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts trang 22 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý vào phần được đánh dấu.)

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

Mắt tớ mỏi quá

Bạn có thể sử dụng thuốc nhỏ mắt

Và bạn không nên đọc khi ánh sáng kém

Cảm ơn bạn

2. Make similar conversations for the health problems below trang 22 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Tạo cuộc hội thoại tương tự cho các vấn đề sức khỏe bên dưới.)

1. I’m tired. (Tôi mệt.)

2. I have acne. (Tôi bị mụn.)

3. My hands are chapped. (Tay tôi bị nứt nẻ.)

Lời giải: 

 I’m tired

A: I’m tired

B: You should take a break

A: Thank you

Hướng dẫn dịch:

A: Tớ mệt quá

B: Cậu nên ngồi nghỉ đi

A: Cảm ơn

Tips for a healthy life

(Mẹo cho cuộc sống khỏe mạnh)

3. Read the passage and choose the correct title for it trang 22 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc bài và chọn tiêu đề đúng cho nó.)

A. How to live long (Cách để sống lâu)

B. What food to eat (Nên ăn thực phẩm gì)

The Japanese live long lives. The main reason is their diet. They eat a lot of fish and vegetables. They cook fish with a little cooking oil. They also eat a lot of tofu, a product of soybeans. Tofu has vegetable protein and vitamin B. It doesn’t have any fat. The Japanese work hard and do a lot of outdoor activities too. This helps them keep fit.

Lời giải: 

Answer: A. How to live long (Cách để sống lâu)

In this passage, the author mentions to the way to live long including diet and outdoor activities.

(Trong đoạn văn này, tác giả đề cập đến cách để sống lâu bao gồm chế độ ăn uống và các hoạt động ngoài trời.)

Hướng dẫn dịch:

Người Nhật sống lâu. Nguyên nhân chính là do chế độ ăn uống của họ. Họ ăn nhiều cá và rau. Họ nấu cá với một ít dầu ăn. Họ cũng ăn nhiều đậu phụ, một sản phẩm của đậu nành. Đậu phụ có protein thực vật và vitamin B. Nó không có bất kỳ chất béo nào. Người Nhật làm việc chăm chỉ và tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời. Điều này giúp họ giữ dáng.

4. Work in pairs. Discuss and make a list of the tips which help the Japanese live long lives. Present it to the class trang 22 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận và lập dach sách những mẹo vặt giúp người Nhật sống lâu. Trình bày với cả lớp.)

Lời giải: 

List of tips: (Danh sách mẹo vặt)

- Eat a lot of fish and vegetables.

(Ăn nhiều cá và rau.)

- Cook fish with a little cooking oil.

(Nấu cá với một ít dầu ăn.)

- Eat a lot of tofu.

(Ăn nhiều đậu phụ.)

- Do a lot of outdoor activities.

(Tham gia các hoạt động ngoài trời.)

5. Work in groups. Discuss and make a list of the tips that the Vietnamese can do to live longer. Present it to the class. Does the class agree with you? trang 22 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Thảo luận và đưa ra danh sách các mẹo mà người Việt Nam có thể làm để sống lâu hơn. Trình bày trước lớp. Cả lớp có đồng ý với bạn không?)

Lời giải: 

Vietnamese can do activities below to live longer:

- Eat more fish

- Drink more water

- Do more exercise

Hướng dẫn dịch:

Người Việt cần thực hiện các hoạt động sau để sống lâu hơn

- Ăn nhiều cá hơn

- Uống nhiều nước hơn

- Tập thể dục nhiều hơn

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan