Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 2 Unit 2 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 2 Unit 2 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 23. 3. Listen again and give short answers to the questions.

Listening

1. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the habits you think are good for your health trang 24 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Thảo luận và đánh dấu (✓) những thói quen bạn cho là tốt cho sức khỏe của mình.)

1. Eat a lot of meat and cheese.

(Ăn nhiều thịt và phô mai.)

2. Drink soft drinks every day.

(Uống nước ngọt mỗi ngày.)

3. Get ten hours of sleep daily.

(Ngủ đủ 10 tiếng mỗi ngày.)

4. Be active and exercise every day.

(Năng động và tập thể dục mỗi ngày.)

Lời giải: 

The habits are goods for my health:

(Thói quen tốt cho sức khỏe)

3. Get ten hours of sleep daily.

(Ngủ mười giờ mỗi ngày.)

4. Be active and exercise every day.

(Vận động và tập thể dục mỗi ngày.)

2. Listen and tick (✓) the habits mentioned trang 24 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đánh dấu (✓) thói quen được đề cập.)

_______ 1. eating (ăn)

_______ 2. drinking (uống)

_______ 3. travelling (đi du lịch)

_______ 4. exercising (tập thể dục)

_______ 5. sleeping (ngủ)

_______ 6. cooking (nấu ăn)

_______ 7. cleaning (quét dọn)

Lời giải:

Đáp án: 1,2,4,5,7.

3. Listen again and give short answers to the questions trang 25 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe lại và cho câu trả lời ngắn cho các câu hỏi.)

1. What do healthy habits help us avoid?

(Những thói quen lành mạnh giúp chúng ta tránh điều gì?)

2. What do fruit and vegetables provide us?

(Trái cây và rau quả cung cấp cho chúng ta những gì?)

3. How many hours do we need to sleep a day?

(Chúng ta cần ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?)

4. How should you keep your room?

(Bạn nên giữ phòng của mình như thế nào?)

Lời giải:

1. Disease. (Bệnh tật.)

2. (A lo of) vitamins. (Nhiều vitamin.)

3. 8 hours. (8 giờ)

4. Tidy and clean. (Gọn gàng và sạch sẽ.)

Writing

4. Work in groups. Discuss and make notes of the tips from the listening. Then share them with the class trang 25 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Thảo luận và ghi chú các mẹo từ bài nghe. Sau đó chia sẻ chúng với cả lớp.)

Lời giải: 

Healthy eating habits:

Eat more fruit and vegetables, especially coloured ones like carrots and tomatoes. 

Eat meat, eggs, and cheese, but not too much. You may put on weight. 

Drink enough water, but not soft drinks. 

Be active and exercise every day. Do outdoor activities like cycling, swimming, or playing sports. 

Hướng dẫn dịch:

Ăn nhiều trái cây và rau quả, đặc biệt là những loại có màu như cà rốt và cà chua.

Ăn thịt, trứng và pho mát, nhưng không quá nhiều. Bạn có thể tăng cân.

Uống đủ nước nhưng không uống nước ngọt.

Hãy vận động và tập thể dục mỗi ngày. Thực hiện các hoạt động ngoài trời như đạp xe, bơi lội hoặc chơi thể thao.

5. Write a passage of about 70 words to give advice on how to avoid viruses trang 25 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết một đoạn văn khoảng 70 từ để đưa ra lời khuyên về cách phòng tránh vi rút.)

Lời giải: 

Viruses can cause many diseases. It can be serious and lead to hospitalization, complications. Here is some advice on how to avoid viruses. You should keep your room clean, often open windows. You also keep clean hands by regularly washing your hands with soap and water. Besides, you should maintain a healthy lifestyle. You can eat more fruit and vegetables and exercise frequently. You should wear a mask when going out. If it gets serious, you should go to the doctor for advice.

Hướng dẫn dịch:

Virus có thể gây ra nhiều bệnh. Nó có thể nghiêm trọng và dẫn đến nhập viện, biến chứng. Dưới đây là một số lời khuyên về cách tránh vi rút. Bạn nên giữ phòng sạch sẽ, thường xuyên mở cửa sổ. Bạn cũng giữ bàn tay sạch sẽ bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước. Bên cạnh đó, bạn nên duy trì một lối sống lành mạnh. Bạn có thể ăn nhiều trái cây và rau quả và tập thể dục thường xuyên. Bạn nên đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nếu nó trở nên nghiêm trọng, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn.

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan