Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu - Bài đọc 2 trang 4, 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 4, câu 3 trang 5 - phần đọc hiểu Bài đọc 2: Mỗi người một việc - vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 4 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bài thơ nói đến những đồ vật, con vật và loài cây nào?

a. Đồ vật: cái chổi,…

b. Con vật:

c. Loài cây:

Trả lời:

a. Đồ vật: cái chổi, cây kim, sợi chỉ, quyển vở, đồng hồ, cái rá, hòn than, lò, cánh cửa

b. Con vật: con gà

c. Loài cây: mướp

Câu 2 trang 4 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy viết về ích lợi của một đồ vật (hoặc con vật, loài cây) trong bài thơ:

a. Đồ vật:

b. Con vật:

c. Loài cây:

Trả lời:

a. Đồ vật: Đồng hồ chỉ thời gian

b. Con vật: Con gà thông báo trời sáng.

c. Loài cây: giàn mướp làm mát một khoảng sân.

Câu 3 trang 5 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm và ghi lại một câu hỏi trong bài thơ và trả lời câu hỏi.

- Câu hỏi trong bài thơ:

- Trả lời câu hỏi:

Trả lời:

- Câu hỏi trong bài thơ: Bé ngoan làm được việc nào, bé ơi?

- Trả lời câu hỏi: Ở nhà, em giúp mẹ làm nhiều việc như: rửa bát, quét nhà, chơi với em,…

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan