Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 42 Bài đọc 1: Bài hát tới trường Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 2, 3 trang 42 đọc hiểu bài đọc 1 Bài hát tới trường - Bài 10 Vui đến trường, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Các bạn hỏi nhau những gì trên đường? Nối đúng:

Câu 2 trang 42 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các bạn hỏi nhau những gì trên đường? Nối đúng:

a. Khổ thơ 2                    1. Nhắc bạn đi dép, không cãi cọ, giận nhau.

b. Khổ thơ 3                    2. Hỏi bạn chuẩn bị đồ dùng học tập, chuẩn bị bài thế nào

c. Khổ thơ 4                     3. Nhắc bạn đừng chạy vội, đi cùng nhau.

Trả lời:

Câu 3 trang 42 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Em hiểu câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ” như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Bạn nhỏ chép bài thơ vào mũ.

b. Bạn nhỏ chép bài thơ, để dưới mũ

c. Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu

Trả lời:

Hai câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ.” Cho em hiểu rằng: Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

Chọn c.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan