Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 45, 46 Bài đọc 1: Có chuyện này Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 45, câu 4 trang 46 đọc hiểu Bài đọc 1: Có chuyện này - Bài 11 Học chăm, học giỏi, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Em hiểu “Chữ nằm trong lọ mực” nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

Câu 1 trang 45 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em hiểu “Chữ nằm trong lọ mực” nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Lọ mực đã có sẵn các chữ cái.

b. Lọ mực đã có sẵn các bài thơ, bài toán,…

c. Lọ mực sẽ giúp em viết chữ, làm thơ, làm toán,..

Trả lời:

Em hiểu “Chữ nằm trong lọ mực” nghĩa là lọ mực sẽ giúp em viết chữ, làm thơ, làm toán,…

Chọn đáp án: c

Câu 2 trang 45 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Khổ thơ 1 còn nói đến những sự vật nào khác? Chúng nằm ở đâu? Viết tiếp vào chỗ trống:

Lửa nằm……

Chữ nằm……

Cái mầm…….

Cái hoa…..

Dòng điện……

Trả lời:

- Lửa nằm trong bao diêm

- Chữ nằm trong lọ mực

- Cái mầm nằm trong hạt

- Cái hoa nằm trong cây

- Dòng điện nằm trong dây

Câu 3 trang 45 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Khổ thơ 2 nhắc đến “những phép biến kì diệu” nào? Viết tiếp vào chỗ trống:

Biến diêm…………

………………thành thơ hay.

Biến hạt …………

………………làm quả chín.

Biến dây………

Bắt điện………

Trả lời:

Biến diêm thành lửa cháy.

Biến mực thành thơ hay.

Biến hạt hóa thành cây.

Xui cây làm quả chín.

Biến dây thành ra điện.

Bắt điện kéo tàu đi.

Câu 4 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em cần làm gì để khi lớn lên sẽ thực hiện được “những phép biến diệu kì” ấy?

Trả lời:

Em cần học tập chăm chỉ để có sự hiểu biết thì khi lớn lên mới thực hiện được “những phép biến diệu kì” ấy.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan