Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 49, 50 Bài đọc 1: Bà kể chuyện Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 49, câu 3 trang 50 đọc hiểu Bài đọc 1: Bà kể chuyện, bài 12 Vòng tay yêu thương, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Bố của bạn nhỏ làm công việc gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

Câu 1 trang 49 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bố của bạn nhỏ làm công việc gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Nghề kể chuyện

b. Nghề viết truyện

c. Nghề dạy học

Trả lời:

Bố của bạn nhỏ làm nghề viết truyện (nhà văn)

Câu 2 trang 49 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bạn nhỏ thắc mắc điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng:

a. Vì sao bố kể chuyện không hay bằng bà?

b. Vì sao bố không kể chuyện cho mình nghe?

c. Vì sao nghìn trang viết của bố nhỏ bé so với kho chuyện của bà?

Trả lời:

Bạn nhỏ thắc mắc rằng: Vì sao bố kể chuyện không hay bằng bà?

Câu 3 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Theo lời bố, vì sao chuyện bà kể rất hay? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất:

a. Vì bà biết nhiều chuyện hơn bố

b. Vì bà kể chuyện rất tự nhiên

c. Vì cả hai lí do trên

Trả lời:

Theo lời bố, bà kể chuyện rất hay vì:

- Vì bà biết nhiều chuyện hơn bố

- Vì bà kể chuyện rất tự nhiên

Chọn đáp án: c. Vì cả hai lí do trên

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan