Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 68 Bài đọc 1: Tiếng võng kêu Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 68 phần đọc hiểu Bài đọc 1: Tiếng võng kêu, bài 17 Chị ngã em nâng, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Bạn nhỏ nói gì với em bé trong hai khổ thơ cuối?

Câu 1 trang 68 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì? Viết tiếp để hoàn thành câu:

Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ……

Trả lời:

Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang đưa võng ru em ngủ.

Câu 2 trang 68 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới những hình ảnh cho thấy bé Giang đang ngủ rất đáng yêu:

Kẽo cà kẽo kẹt

Bé Giang ngủ rồi

Tóc bay phơ phất

Vương vương nụ cười…

Trả lời:

Kẽo cà kẽo kẹt

Bé Giang ngủ rồi

Tóc bay phơ phất

Vương vương nụ cười…

Câu 3 trang 68 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bạn nhỏ nói gì với em bé trong hai khổ thơ cuối?

- Hỏi em:…

- Nhắn nhủ em:…

Trả lời:

Những điều mà bạn nhỏ đã nói với em bé là:

- Hỏi em:  Trong giấc mơ em / Có gặp con cò / Lặn lội bờ sông? / Có gặp cánh bướm / Mênh mông, mênh mông?

- Nhắn nhủ em: Em ơi cứ ngủ / Tay anh đưa đều.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan