Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 100, 101 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 100, bài 2, 3 trang 101 SGK Toán lớp 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 3. Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Bài 1 trang 100 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ sau để trả lời các câu hỏi.

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

b) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn?

c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể là bao nhiêu?

Phương pháp:

*Đọc biểu đồ hình quạt tròn:

+ Xác định số đối tượng được biểu thị bằng cách đếm số hình quạt có trong hình tròn.

+ Đọc ghi chú biểu đồ để biết tên các đối tượng

+ Xác định tỉ lệ phần trăm của từng đối tượng so với toàn thể bằng cách đọc số ghi trên biểu đồ.

Lời giải:

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về tỉ lệ phần trăm loại trái cây yêu thích của học sinh lớp 7A.

b) Có 4 đối tượng được biểu diễn là: chuối; xoài; cóc; ổi.

c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể là:

- Chuối chiếm 25%.

- Xoài chiếm 35%.

- Cóc chiếm 20%.

- Ổi chiếm 20%.

Bài 2 trang 101 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ 3.


Phương pháp:

Xác định màu biểu diễn đối tượng đó.

Điền tỉ số phần trăm tương ứng vào hình quạt

Lời giải:

Bài 3 trang 101 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Phương pháp:

+ Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

+ Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn?

+ Đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất?

+ Đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm thấp nhất?

+ Tương quan về tỉ lệ phần trăm giữa các đối tượng.

Lời giải:

Phân tích biểu đồ trên ta nhận thấy:

- Biểu đồ biểu diễn các thông tin về tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A.

- Có 4 loại học lực được xếp: tốt, khá, đạt, chưa đạt.

- Học sinh xếp loại khá có tỉ lệ cao nhất.

- Học sinh xếp loại đạt và chưa đạt có tỉ lệ tương đương nhau và có tỉ lệ thấp nhất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan