Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 26 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 26 SGK Toán lớp 7 chân trời sáng tạo tập 1. Bài 1. Trong tháng 9/2021, nhà bạn Dung sử dụng hết 154 kWh điện. Tính tiền điện nhà bạn Dung phải trả.

Bài 1 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trong tháng 9/2021, nhà bạn Dung sử dụng hết 154 kWh điện. Tính tiền điện nhà bạn Dung phải trả.

Phương pháp:

Tiền điện = số kWh tiêu thụ . giá tiền / kWh ( theo bậc)

Thuế GTGT (10%) = tiền điện . 10%

Tổng cộng tiền nhà bạn Dung phải trả = tiền điện + thuế GTGT

Lời giải:

Ta chia số điện nhà bạn Dung thành ba mức:

Mức 1: Từ 0 đến 50kWh (50 số)

Mức 2: Từ 51 đến 100kWh (50 số)

Mức 3: Từ 101 đến 154kWh (54 số)

Số tiền điện nhà bạn Dung phải trả theo mức 1 là:

50 × 1678 = 83900 (đồng)

Số tiền điện nhà bạn Dung phải trả theo mức 2 là:

50 × 1734 = 86700 (đồng)

Số tiền điện nhà bạn Dung phải trả theo mức 3 là:

54 × 2014 = 108756 (đồng)

Tổng số tiền điện của nhà bạn Dung khi chưa có thuế giá trị gia tăng là:

83900 + 86700 + 108756 = 279356 (đồng)

Tiền thuế giá trị gia tăng là:

279356 × 10% = 27935,6 (đồng)

Tổng cộng tiền nhà bạn Dung cần thanh toán là:

279356 + 27935,6 = 307291,6 (đồng).

Vậy tổng cộng tiền nhà bạn Dung cần thanh toán là 307291,6 (đồng).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan