Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 64 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Toán lớp 7 chân trời tập 1 sáng tạo. Bài 2. Tính diện tích xung quanh và thể tích của phòng học.

Bài 1 trang 64 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tính diện tích bề mặt và thể tích của một số đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật như quyển vở, quyển sách, hộp bút, cặp sách.

Mỗi học sinh quan sát đối tượng đo của mình.

- Ghi tên đồ vật

- Ước lượng kích thước các đồ vật

- Chọn thước phù hợp để đo kích thước của các đồ vật rồi tính diện tích, thể tích các đồ vật đó, ghi kết quả vào phiếu học tập.

Phương pháp:

Chọn đối tượng có dạng hình hộp chữ nhật

Diện tích hình hộp là tổng diện tích 6 mặt của hình hộp, trong đó cứ 2 mặt đối diện có diện tích bằng nhau

Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài, rộng, cao là a,b,c là: V = a.b.c

Lời giải:

Để tính diện tích bề mặt và thể tích của một số đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật, ta cần đo các kích thước như chiều dài, chiều rộng và chiều cao của đồ vật đó.

Chọn một số đồ vật xung quanh chúng ta như: quyển vở, quyển sách, hộp bút, cặp sách, …

Sau đó, ta thực hiện theo các bước như ở đề bài.

Diện tích bề mặt của đồ vật bằng: Sxq + S2 đáy = Cđáy . h + S2 đáy

Thể tích bề mặt của đồ vật bằng: V = Sđáy . h.

Cuối cùng là ghi kết quả vào phiếu học tập.

Bài 2 trang 64 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tính diện tích xung quanh và thể tích của phòng học.

Chia lớp thành các nhóm để đo kích thước của phòng học.

+ Ghi tên phòng học cần đo.

+ Ước lượng kích thước phòng học khi đo.

+ Tính diện tích xung quanh và thể tích từ số đo ước lượng và số đo thực tế.

+ Ghi cả 2 kết quả vào phiếu học tập để so sánh và rút kinh nghiệm.

Phương pháp:

Ước lượng và đo kích thước phòng học

Diện tích xung quanh phòng học  = 2. ( chiều dài + chiều rộng). chiều cao

Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài, rộng, cao là a,b,c là: V = a.b.c

Lời giải:

Để tính diện xung quanh và thể tích của phòng học, ta cần đo các kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao của phòng học.

Sau đó, ta thực hiện theo các bước đã liệt kê ở đề bài.

Tính diện tích xung quanh và thể tích của phòng học theo công thức:

- Diện tích xung quanh của phòng học là: Sxq = Cđáy . h

- Thể tích của phòng học là: V = Sđáy . h

Cuối cùng là ghi kết quả vào phiếu học tập.

Bài 3 trang 64 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Treo phiếu học tập với kết quả của cá nhân và nhóm. So sánh kích thước ước lượng và kích thước sau khi đo, rút ra bài học kinh nghiệm. Giáo viên và học sinh đánh giá và tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của cá nhân, nhóm và kết luận buổi làm việc.

Phương pháp:

So sánh các kết quả và nhận xét

Lời giải:

Học sinh thực hành theo các bước đã nêu ở đề bài.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan