Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 7 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 7 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 2. Bài 6.4. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 14.(-15)= (-10).21

Bài 6.1 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Thay tỉ số sau đây bằng tỉ số giữa các số nguyên:

\(a)\dfrac{{10}}{{16}}:\dfrac{4}{{21}};b)1,3:2,75;c)\dfrac{{ - 2}}{5}:0,25\)

Phương pháp:

Bước 1: Tính tỉ số

Bước 2: Đưa về dạng phân số tối giản

Bước 3: Viết tỉ số dưới dánh tỉ số giữa các số nguyên

Lời giải:

Bài 6.2 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức:

\(12:30;\dfrac{3}{7}:\dfrac{{18}}{{24}};2,5:6,25\)\(12:30;\dfrac{3}{7}:\dfrac{{18}}{{24}};2,5:6,25\)

Phương pháp:

Bước 1: Tính các tỉ số.

Bước 2: Tìm 2 tỉ lệ bằng nhau

Bước 3: Lập tỉ thức

Lời giải:

Bài 6.3 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

\(a)\dfrac{x}{6} = \dfrac{{ - 3}}{4};b)\dfrac{5}{x} = \dfrac{{15}}{{ - 20}}\)

Phương pháp:

Sử dụng tính chất tỉ lệ thức: Nếu  \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) thì a.d  =b.c

Lời giải:

Bài 6.4 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 14.(-15)= (-10).21

Phương pháp:

Nếu a.d= b.c (a,b,c,d \( \ne \) 0), ta có các tỉ lệ thức:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d};\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d};\dfrac{d}{b} = \dfrac{c}{a};\dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}\)

Lời giải:

Bài 6.5 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Để pha nước muối sinh lí, người ta cần pha theo đúng tỉ lệ. Biết rằng cứ 3 l nước tinh khiết thì pha với 27 g muối. Hỏi nếu có 45 g muối thì cần pha với bao nhiêu lít nước tinh khiết để được nước muối sinh lí?

Phương pháp:

Tỉ lệ thể tích nước timh khiết và khối lượng muối cần pha là không đổi

Lời giải:

Gọi x là số lít nước tinh khiết cần để được nước muối sinh lí.

* Theo đề bài, ta có tỉ lệ thức: 

   Suy ra 

Vậy: số lít nước tinh khiết cần để được nước muối sinh lí là 5 lít.

Bài 6.6 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Để cày hết một cánh đồng trong 14 ngày phải sử dụng 18 máy cày. Hỏi muốn cày hết cánh đồng đó trong 12 ngày thì phải sử dụng bao nhiêu máy cày? (Biết năng suất của các máy cày là như nhau)?

Phương pháp:

Tích số máy cày và thời gian hoàn thành không đổi

Lời giải:

Gọi x là số máy cày sử dụng để cày hết cánh đồng đó trong 12 ngày.

* Theo đề bài, ta có tỉ lệ thức: 

   Suy ra: 

Vậy: số máy cày sử dụng để cày hết cánh đồng đó trong 12 ngày là 16 máy.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan