Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 92 - Bài 70 tiết 3

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Đặt tính rồi tính. Tính giá trị của biểu thức. Mẹ đưa cho Mai 5 tờ tiền loại 10 000 đồng. Mai mua bút và vở hết 45 000 đồng. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 1 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Thực hiện tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 2 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

a) 23 072 x 4                                                                    

b) 15 141 x 6

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho thừa số thứ hai thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất.

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 3 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức.

13 081 x 7 – 37 149 = ………………………….

                              = ………………………….

Phương pháp:

Đối với biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân, ta thực hiện phép nhân trước.

Lời giải:

13 081 x 7 – 37 149 = 91 567 – 37 149

                               = 54 418

Bài 4 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mẹ đưa cho Mai 5 tờ tiền loại 10 000 đồng. Mai mua bút và vở hết 45 000 đồng. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

Bước 1: Số tiền mẹ đưa Mai = 10 000 x 5.

Bước 2: Số tiền Mai còn lại = Số tiền mẹ đưa Mai – số tiền Mai mua bút và vở

Lời giải:

Mẹ đưa cho Mai số tiền là:

10 000 × 5 = 50 000 (đồng)

Mai còn lại số tiền là:

50 000 − 45 000 = 5 000 (đồng)

Đáp số: 5 000 đồng

Bài 5 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Gấp số 10 500 lên 4 lần rồi trừ đi 25 000 ta được số ..............

b) Gấp số 12 260 lên 3 lần rồi cộng với 24 070 ta được số ..............

Phương pháp:

Viết biểu thức theo yêu cầu của bài toán rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải:

a) 10 500 x 4 – 25 000 = 42 000 – 25 000

                                   = 17 000

    Gấp số 10 500 lên 4 lần rồi trừ đi 25 000 ta được số 17 000.

b) 12 260 x 3 + 24 070 = 36 780 + 24 070

                                   = 60 850

Gấp số 12 260 lên 3 lần rồi cộng với 24 070 ta được số 60 850.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan