Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 94, 95 - Bài 71 tiết 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 94, bài 4 trang 95 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Đặt tính rồi tính. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. May mỗi bộ quần áo bảo hộ lao động hết 4 m vải. Hỏi với 10 243m vải có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như vậy và còn thừa mấy mét vải?

Bài 1 trang 94 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 94 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

a) 13 765 : 6                                                               

b) 29 609 : 7

Phương pháp:

Đặt tính rồi thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 3 trang 94 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số dư trong phép chia 97 687: 8 là:

A. 5                                        B. 6                                   

C. 7                                        D. 8

Phương pháp:

Thực hiện phép chia rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Lời giải:

97 687 : 8 = 12 210 (dư 7)

Chọn đáp án C.

Bài 4 trang 95 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

May mỗi bộ quần áo bảo hộ lao động hết 4 m vải. Hỏi với 10 243m vải có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo

như vậy và còn thừa mấy mét vải?

Phương pháp:

Muốn tìm lời giải ta thực hiện phép chia 10 243 : 4

Lời giải:

Với 10 243m vải có thể may được nhiều nhất số bộ quần áo như vậy và còn thừa số mét vải là:

10 243 : 4 = 2 560 (bộ) (dư 3m vải)

Đáp số: 2 560 bộ quần áo và dư 3m vải

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan