Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 93, 94 - Bài 71 tiết 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 93, bài 4 trang 94 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Đặt tính rồi tính. Một xưởng bánh kẹo, trong dịp tết Trung thu đã làm được 10 560 cái bánh. Người ta đã đóng số bánh đó vào các hộp, mỗi hộp 4 cái bánh. Hỏi đã đóng được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Bài 1 trang 93 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 93 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

a) 71 628 : 3                                                               

b) 98 376 : 6

Phương pháp:

Đặt tính rồi thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

             

Bài 3 trang 93 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đ, S?

Phương pháp:

Bước 1: Kiểm tra cách đặt tính rồi tính

Bước 2: Nếu đúng ghi Đ, sai ghi S.

Lời giải:

a) Sai. Phép tính đúng là:

b) Sai. Phép tính đúng là:

Bài 4 trang 94 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một xưởng bánh kẹo, trong dịp tết Trung thu đã làm được 10 560 cái bánh. Người ta đã đóng số bánh đó vào các hộp, mỗi

hộp 4 cái bánh. Hỏi đã đóng được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Phương pháp:

Số hộp bánh = tổng số bánh làm được : số bánh mỗi hộp

Lời giải:

Xưởng bánh kẹo đã đóng được số hộp bánh như vậy là:

10 560 : 4 = 2 640 (hộp bánh)

Đáp số: 2 640 hộp bánh.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan