Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?

 Trả lời

Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân thành phố, các ngành, các cấp, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực và cụ thể đã đem lại nhiều kết quả toàn diện trên các mặt của đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan