Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ gì qua thông tin trên đây ?

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012: Về đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, về phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo khoa học công nghệ, bảo về môi trường.

Chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ gì qua thông tin trên đây ?

 Trả lời

 

Chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ qua thông tin trên đây:

+ Về bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội: Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách xã hội, trọng tâm là tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo Tỉ lệ hộ nghèo ước cả năm giảm 1,76%.

+ Về phát triển văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường: Văn hoá, thể thao tiếp tục được quan tâm, gắn với thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc được chú trọng. Nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể được bảo tồn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hoá

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan