Bài 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ: Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (XD kinh tế - XH, AN, QP, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bài tập 2: Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ gì ?

Trả lời

Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ: 

 + Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (XD kinh tế - XH, AN, QP, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
+ Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã.
HĐND chịu trách nhiệm trước nhân dân về: 
+ Ổn định kinh tế.
+ Nâng cao đời sống.
+ Củng cố AN-QP

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan