Bài 9 trang 76 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Đề nghị đó của bác nông dân thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Bài tập 9: Tại một cuộc họp của nhân dân xã H, có một bác nông dân đề nghị : Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân thảo luận để ra quyết định về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của xã mình. Một người khác phản đối : Không được, vì đó không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân.

Câu hỏi

Theo em, ý kiến nào đúng trong hai ý kiến trên đây ? Giải thích vì sao

Trả lời 

Đề nghị đó của bác nông dân thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

 

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan