Bài 10 trang 76 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Ý kiến của Kha là không đúng. Đó là nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã.

Bài tập 10: Thành hỏi Kha về nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã :

-    Thành : Kha này, theo cậu thì ai có nhiệm vụ thực hiện các công việc quản lí nhà nước ở xã mình về kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, chăm lo xây dựng và phát triển cho trường tiểu học ? Ưỷ ban nhân dân hay Hội đồng nhân dân ?

-     Kha : Việc này quan trọng lắm nên cả Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân đều cùng có chung nhiệm vụ.

Câu hỏi 

Theo em, ý kiến của Kha như vậy có đúng không ? Giải thích vì sao.

Trả lời 

Ý kiến của Kha là không đúng. Đó là nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã.

 

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan