Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5,6,7,8 trang 75 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương.

Bài tập 5: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất ?

A. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

B. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan quyết định phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

c. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có quyền tự quyết định mọi hoạt động của mình.

D. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) chịu trách nhiộm trước Uỷ ban nhân dân huyện về mọi hoạt động của mình.

Bài tập 6: Những khẳng định nào sau đây là đúng khi nói vê Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân xã phường, thị trấn)

A. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan đại biểu của nhân dân.

B. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan đại biểu của nhân dân.

C. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.

D. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.

E.Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

Bài tập 7: Cơ quan trong bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm :

A. Uỷ ban nhân dân

B. Hội đồng nhân dân c. Công an

C. Trường tiểu học

D. Trạm y tế

Bài tập 8: Những nội dung sau đây là đúng hay sai khi nói về nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ?

Nội dung

Đúng

Sai

A. Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình.

 

 

B. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương.

 

 

c. Quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh ở địa phương.

 

 

D. Bảo vệ tính mạng, tài sản và tự do, danh dự, nhân phẩm của cổng dân.

 

 

Trả lời 

Câu

Đáp án

Câu 5

A

Câu 6

A, C, E

Câu 7

A, B

Câu 8

Đúng: A, B, D Sai: c

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan