Bài 1 trang 74 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn): Ủy ban nhân dân các cấp , hội đồng nhân dân các cấp.

Bài tập 1: Hãy kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).

Trả lời

 

Các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn): Ủy ban nhân dân các cấp , hội đồng nhân dân các cấp

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan