Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 11, 12 Bài đọc 1 Chơi bán hàng Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 11, câu 2 trang 12 - Phần luyện tập Bài đọc 1 Chơi bán hàng - Bài 3 Bạn bè của em, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Câu 1 trang 11 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Trả lời:

- Chỉ người: Thảo, Hương, người bán

- Chỉ vật: khoai lang, tiền, lá, đất, nhà

- Chỉ thời gian: mùa đông, chiều

Câu 2 trang 12 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết tiếp câu giới thiệu (mẫu Ai là gì?)

M: Đây là trò chơi bán hàng. Bán hàng là một trò chơi của trẻ em.

a. Đây là bạn Hương. Bạn Hương là ….

b. Đây là bạn Thảo. Bạn Thảo là ….

c. Đây là chiếc lá. Chiếc lá là …

Trả lời:

a. Đây là bạn Hương. Bạn Hương là người bán củ khoai lang.

b. Đây là bạn Thảo. Bạn Thảo là người mua củ khoai lang.

c. Đây là chiếc lá. Chiếc lá là tiền để bạn Thảo mua khoai lang.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan