Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 20 - Bài đọc 1: Cái trống trường em Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 20 - phần luyện tập Bài đọc 1: Cái trống trường em - Bài 5 Ngôi nhà thứ hai, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Hãy xếp các từ ngữ chỉ hoạt động, cảm xúc của nhân vật “trống” vào ô thích hợp.

Câu 1 trang 20 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy xếp các từ ngữ chỉ hoạt động, cảm xúc của nhân vật “trống” vào ô thích hợp.

Trả lời:

Câu hỏi

Vào mùa hè

Vào năm học mới

Cái trống làm gì?

(Hoạt động)

Nghỉ, nằm, nghiêng đầu

Thấy, gọi

Cái trống thế nào?

(Cảm xúc)

Buồn

Mừng vui

Câu 2 trang 20 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết các từ ngữ:

a. Nói về tình cảm, cảm xúc của em khi bước vào năm học mới.

M: vui,..

b. Nói về hoạt động của em trong những năm học mới

M: học tập,…

Trả lời:

a. Nói về tình cảm, cảm xúc của em khi bước vào năm học mới: mừng rỡ, háo hức, phấn khởi

b. Nói về hoạt động của em trong những năm học mới: ca hát, chào cờ, tập viết

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan