Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Project Unit 6 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Project Unit 6 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 69. 2. Look at the tables and tell the class about that school.

1. Search for a school you would like to study at. Then find information about that school to complete the table trang 69 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Tìm kiếm trường bạn muốn học. Sau đó tìm thông tin về trường đó để hoàn thành bảng.)

Name of the school

 

Location

 

Subjects at school

 

School facilities

 

Outdoor activities

 

Lời giải:

Name of the school

Viet Hung Lower Secondary school

Location

Viet Hung street

Subjects at school

English, Maths, Literature, Arts, Chemistry, Physics

School facilities

A playground, a computer room, 25 classrooms, a school garden

 Outdoor actvities

Planting trees, picking up litters

2. Look at the tables and tell the class about that school trang 69 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nhìn vào bảng và kể cho cả lớp nghe về ngôi trường đó.)

Lời giải: 

I want to study at Doan Thi Diem Secondary school. It is one of the most famous schools with many achievements in Ha Noi. It is located at 48 Luong Huu Phuoc St, Nam Tu Lien District, Ha Noi. The student in this school has to learn many subjects like Literature, Maths, English, History, Science, Physical Education, Art, Music, Physics. Besides, they also take part in many outdoor activities such as camping, playing sports, recycling old papers, planting trees, cleaning the environment. They have to pass an entrance exam to enter the school. The school has over 30 classrooms with TVs, projectors, and computers. It also has a modern library, two computer rooms, Science and Physics labs, a big garden, and many other modern facilities. The school is one of the largest and most beautiful schools in Ha Noi. 

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn học trường THCS Đoàn Thị Điểm. Là một trong những ngôi trường nổi tiếng với nhiều thành tích tại Hà Nội. Tọa lạc tại 48 Lương Hữu Phước, Quận Nam Từ Liên, Ha Noi. Học sinh tại trường  phải học nhiều môn như Văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Khoa học, Thể dục, Nghệ thuật, Âm nhạc, Vật lí. Bên cạnh đó, các em còn tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như cắm trại, chơi thể thao, tái chế giấy cũ, trồng cây, dọn vệ sinh môi trường. Họ phải vượt qua một kỳ thi đầu vào để vào trường. Trường có hơn 30 phòng học với TV, máy chiếu và máy vi tính. Nó cũng có một thư viện hiện đại, hai phòng máy tính, một phòng thí nghiệm Khoa học và Vật lý, một khu vườn lớn, và nhiều cơ sở vật chất hiện đại khác. Trường là một trong những trường lớn và đẹp nhất Hà Nội.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan