Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 16 trang 119 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 16 phần Speaking

C. SPEAKING

Work in pairs. Student A looks at Table 1 below. Student B looks at Table 2 at the end of this unit (page 121). Ask and answer questions to fill in the missing information.

[ Làm việc theo cặp. Học sinh A nhìn vào bảng 1 bên dưới. Học sinh B nhìn vào bảng 2 ở cuối bài này trang 121. Hỏi và trả lời những câu hỏi để điền vào thông tin còn trống]

Example:
A: When was ASEAN founded?
B: On 8 August 1967.
A: Where was it founded?
B: In Bangkok, Thailand.
Table 1 (for Student A)

Date

Event

Place (where the event occurred)

 

ASEAN was founded by five original member countries (namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand).

 

27 Nov. 1971

 

Kuala Lumpur, Malaysia

 

First ASEAN Summit was held.

 

 

Second ASEAN ASummit was held to commemorate 10 anniversary of ASEAN5 s foundation.

 

 

Brunei was formally admitted to ASEAN.

 

 

Third ASEAN Summit was held.

 

23 Oct. 1991

 

Paris, France

 

Fourth ASEAN Summit was organized. ASEAN leaders initiated ASEAN Free Trade Area (AFTA).

 

29 Jul. 1995

 

 

Table 2 (for Student B in C. SPEAKING)

Date

Event

Place (where the event occurred)

S Aug. 1967

 

Bangkok, Thailand

 

ASEAN foreign ministers of five member countries issued the Zone of Peace: Freedom and Neutrality Declaration.

 

24 Feb. 1976

 

Bali: Indonesia

4 Aug. 1977

 

Kuala Lumpur: Malaysia

7 Jan. 19S4

 

 

15 Dec. 1987

 

Manila, the Philippines

 

International Conference on Cambodia was convened.

 

23 Jan. 1992

 

Singapore

 

Vietnam joined ASEAN

 

Answer

Date

Event

Place (where the event occurred)

S Aug. 1967

ASEAN was founded by five original member countries (namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand).

Bangkok, Thailand

27 Nov. 1971

ASEAN foreign ministers of five member countries issued the Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration.

Kuala Lumpur, Malaysia

24 Feb. 1976

First ASEAN Summit was held.

Bali, Indonesia

4 Aug. 1977

Second ASEAN Summit was held to commemorate 10th anniversary of ASEAN5 s foundation.

Kuala Lumpur, Malaysia

7 Jan. 19S4

Brunei was formally admitted to ASEAN.

 

15 Dec. 1937

Third ASEAN Summit was held.

Manila, the Philippines

23 Oct. 1991

International Conference on Cambodia was convened.

Paris, France

23 Jan. 1992

Fourth ASEAN Summit was organized ASEAN leaders initiated ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Singapore

29 Jul. 1995

Vietnam joined ASEAN.

 

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan