Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 6 trang 49 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải Speaking - Unit 6 trang 49 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

C. SPEAKING

Rearrange the following sentences of the conversation between Nam and Lan. Number 1 has been done for you as an example.

Sắp xếp lại các câu sau để tạo thành cuộc hội thoại giữa Nam và Lan. Số 1 được lấy làm ví dụ. 

A. Nam: What a pity! What about the Poetry Reciting Competition?

B. Lan: It’s so boring. Why don’t we go to the Athletics Meeting?

C. Nam: Which competition are you going to take part in this afternoon?

D. Lan: I haven’t decided yet. There is a General Knowledge Quiz that might be interesting. Shall we go there?

E. Nam: No. I don’t like the Quiz. What do you think of the Art Competition?

F. Lan: Yes. It’s a great idea. We’ll have a good chance to practise our English.

G. Nam: It sounds OK. But I am not very good at athletics. Would you like to go to the English Song Contest?

H. Lan: Oh, it’s good fun. But I find it quite hard to paint or draw.

I. Nam: And people must love you because you have a sweet voice.

J. Lan: I hope so.

Write your answers here:

1. C              2.__________ 3._________ 4._________ 5. __________    

6._________ 7.__________ 8._________ 9._________ 10._________

Hướng dẫn giải 

1.C               2. D                3. E              4. H              5. A

6. B              7. G                8. F              9.I                10. J

Đoạn hội thoại 

Nam: Which competition are you going to take part in this afternoon?
Lan: I haven’t decided yet. There is a General Knowledge Quiz that might be interesting. Shall we go there?
Nam: No. I don’t like the Quiz. What do you think of the Art Competition?
Lan: Oh, it’s good fun. But I find it quite hard to paint or draw.
Nam: What a pity! What about the Poetry Reciting Competition?
Lan: It’s so boring. Why don’t we go to the Athletics Meeting?
Nam: It sounds OK. But I am not very good at athletics. Would you like to go to the English Song Contest?
Lan: Yes. It’s a great idea. We’ll have a good chance to practise our English.
Nam: And people must love you because you have a sweet voice.
Lan: I hope so.

Dịch đoạn hội thoại 

Nam: Bạn sẽ tham dự cuộc thi nào chiều nay?
Lan: Tôi chưa quyết. Có một bài kiểm tra Kiến thức tổng quát kháthú vị. Chúng ta cùng tới đó không?
Nam: Không, tôi không thích giải đố. Bạn nghĩ gì về Cuộc thi Nghệ thuật?
Lan: Oh, vui lắm. Nhưng tôi thấy khá khó để tô màu hoặc vẽ.
Nam: Thật đáng tiếc! Thế còn cuộc thi Đọc thơ?
Lan: Thật là nhàm chán. Tại sao chúng ta không đi dự Đại hội Điền kinh?
Nam: Nghe có vẻ ổn. Nhưng tôi không giỏi môn điền kinh. Bạn có muốn tham gia cuộc thi Tiếng Anh không?
Lan: Có chứ. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ có cơ hội để luyện tập vốn tiếng Anh của mình.
Nam: Và mọi người hẳn sẽ thích bạn bởi vì bạn có một giọng nói rất ngọt ngào.
Lan: Tôi hy vọng vậy.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan