Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 5 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải Writing - Unit 5 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

WRITING

Exercise 1. Complete the sentences below with the information from the table.

Hoàn thành các câu sau với các thông tin trong bảng. 

Literacy rates of the population aged 17+ of some Asian countries (1995)

Country

Literacy rate (per cent)

Male

Female

China

90

80

Cambodia

53

24

Malaysia

88

83

Philippines

88

83

Thailand

95

92

Vietnam

96

90

1. In Cambodia, _________of males can read and write, but only 24 per cent of females are literate.

2. In China, the numbers are much higher for both males and females with rates of _______ and 80 per cent respectively.

3. Malaysia and Philippines rank slightly lower than China for males with ______, but they have a higher rate for females of 83 per cent.

4. Thailand has a__________ standard of literacy with 95 per cent for males and 92 per cent for females.

5. Vietnam has__________ ranking for males with 96 per cent, but the figure of 90 per cent for females is lower than that of Thailand.

6. Malaysia and Philippines have exactly___________ figures.

Hướng dẫn giải 

1. 53 per cent                 2. 90 per cent                     3. 88 per cent

3. high                           5. the highest                     6. the same

Exercise 2. Write a paragraph of about 120 words, describing the information in the table in Exercise 1.

Viết 1 đoạn văn khoảng 120 từ, miêu tả các thông tin ở đoạn 1. 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan