Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 3 - Unit 7 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.1 trên 22 phiếu

Find the word which has a different sound in the underlined part in each line. Say the words aloud. Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

1. Find the word which has a different sound in the underlined part in each line. Say the words aloud.
Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

A. brainstorm

B. sailing

C. railway

D. captain

A. plane

B.safety

C. traffic

D. station

A. vehicle

B. mention

C. enter

D. helicopter

A. hey

B. honey

C. obey

D. grey

A. healthy

B. ahead

C. bread

D. seatbelt

Key - Đáp án:
1. D; 2. C; 3. A; 4. B; 5. D
2. Single-underline the words with the /e/ sound and double-underline the words with /ei/ sound in the dialogue. Then act the dialogue with a friend.
Gạch một gạch dưới từ có âm /e/, gạch hai gạch dưới từ có âm /ei/ trong đoạn hội thoại. Luyện tập hội thoại với bạn bè.
 
Key - Đáp án:

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan