Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 4 Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người.

Bài 1 trang 46 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046                 

    3925 + 618 + 535                          

b) 26387 + 14075 + 9210

    54293 + 61934 + 7652

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, sau đó cộng theo thứ tự từ phải sang trái tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục rồi đến hàng trăm, hàng nghìn, ...  

Lời giải:

Bài 2 trang 46 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4

67 + 21 + 79

408 + 85 + 92

b) 789 + 285 + 15

448 + 594 + 52

677 + 969 + 123

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm lại với nhau.

Lời giải:

a) 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 = 100 + 78 = 178

67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167

408 + 85 + 92 = 405 + 92 + 85 = 500 + 85 = 585

b) 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089

448 + 594 + 52 = 448 + 52 + 594 = 500 + 594 = 1094

677 + 969 + 123 = 677 + 123 + 969 = 1769

Bài 3 trang 46 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

a) \(x\) - 306 = 504;                                          b) \(x\) + 254 = 680

Phương pháp:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải:

a) x - 306 = 504

x = 504 + 306

x = 810

b) x + 254 = 680

x = 680 - 254

x = 426

Bài 4 trang 46 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi :

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

b) Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người ?

Phương pháp:

- Số người tăng thêm sau hai năm = số người tăng thêm năm thứ nhất + số người tăng thêm năm thứ hai.

- Số dân sau hai năm = số dân ban đầu + số dân tăng thêm sau hai năm.

Lời giải:

a) Sau hai năm số dân của xã tăng thêm là:

79 + 71 = 150 (người)

b) Sau hai năm số dân của xã đó có là:

5256 + 150 = 5406 (người)

Đáp số: a) 150 người

b) 5406 người

Bài 5 trang 46 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b.

Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

                     P = (a + b) × 2

(a, b cùng một đơn vị đo).

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a = 16cm, b = 12cm;

b) a = 45m, b = 15m.

Phương pháp:

Thay các chữ bằng số vào biểu thức P = (a + b) × 2 rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là: P = (16 + 12) x 2 = 56 cm

b) Chu vi hình chữ nhật là: P = (45 + 15) x 2 = 120 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan