Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2 trang 49 SGK Toán lớp 4 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 49 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Bài 1 Trong các góc sau đây góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?

Bài 1 trang 49 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các góc sau đây góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để xác định góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Góc nhọn: bé hơn góc vuông

Gúc tù: Lớn hơn góc vuông

Góc bẹt: bằng hai góc vuông

Lời giải: 

- Góc đỉnh A: cạnh AM, AN và góc đỉnh D; cạnh DV, DU là góc nhọn.

- Góc đỉnh B; cạnh BP, BQ và góc đỉnh O; cạnh OG, OH là các góc tù.

- Góc đỉnh C; cạnh CI, CK là góc vuông

- Góc đỉnh E cạnh EX,EY là góc bẹt

Bài 2 trang 49 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các hình tam giác sau:

- Hình tam giác nào có ba góc nhọn?

- Hình tam giác nào có góc vuông?

- Hình tam giác nào có góc tù?

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để trả lời câu hỏi của bài toán.

Góc nhọn: bé hơn góc vuông

Gúc tù: Lớn hơn góc vuông

Góc bẹt: bằng hai góc vuông

Lời giải:

- Hình tam giác có ba góc nhọn là tam giác ABC

- Hình tam giác có góc vuông là tam giác DEG

- Hình tam giác có góc tù là tam giác MNP

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan