Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 SGK Toán lớp 4 - Hai đường thẳng vuông góc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Hai đường thẳng vuông góc. Bài 4 Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

Bài 1 trang 50 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

Phương pháp:

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau.

Lời giải: 

Học sinh làm theo yêu cầu

Kết quả :

a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau

b) Hai đường thẳng không vuông góc với nhau.

Bài 2 trang 50 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Phương pháp: 

Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc với nhau, sau đó có thể kiểm tra lại bằng ê ke.

Lời giải: 

- AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

- BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau

- CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

- DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

Bài 3 trang 50 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Phương pháp:

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, sau đó nêu tên các cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Lời giải: 

a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

 Bài 4 trang 50 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

Phương pháp:

 Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc với nhau, các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Lời giải: 

a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

AD và DC là cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan