Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán lớp 4 - Vẽ hai đường thẳng song song

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 53; bài 3 trang 54 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Vẽ hai đường thẳng song song. Bài 1 Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD

Bài 1 trang 53 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD

Phương pháp:

 Ta có thể vẽ như sau:

+ Vẽ đường thẳng đi qua điểm \(M\) và vuông góc với \(CD\).

+ Vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua điểm \(M\) và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng \(AB\) song song với đường thẳng \(CD\).

Lời giải:

- Vẽ đường thẳng MN đi qua M và vuông góc với CD

- Vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với MN

Bài 2 trang 53 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Cho hình tam giác \(ABC\) có góc đỉnh \(A\) là góc vuông. Qua đỉnh \(A\) hãy vẽ đường thẳng \(AX\) song song với cạnh \(BC\), qua đỉnh \(C\), hãy vẽ đường thẳng \(CY\) song song với cạnh \(AB\). Hai đường thẳng \(AX\) và \(CY\) cắt nhau tại điểm \(D\), nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác \(ADCB\)

Phương pháp:

Dùng ê ke để vẽ các đường thẳng song song theo các bước tương tự bài số 1.

Lời giải:

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác ADBC như sau:

Trong tứ giác ADBC có:

- Cặp cạnh AD và BC song song với nhau

- Cặp cạnh AB và DC song song với nhau.

Bài 3 trang 54 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Cho hình tứ giác \(ABCD\) có góc đỉnh \(A\) và góc đỉnh \(D\) là các góc vuông (xem hình vẽ).

Lời giải:

a) Vẽ đường thẳng đi qua \(B\) vuông góc với \(AB\) ta được đường thẳng song song với \(AD\) và cắt \(DC\) tại \(E\).

b) Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh E, nếu hai cạnh góc vuông của ê ke trùng với hai cạnh của góc đỉnh E thì góc đó là góc vuông.

Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy góc đỉnh \(E\) là góc vuông. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan