Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 55; bài 2, 3, 4 trang 56 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 3. Cho đoạn thằng AB = 3cm (như hình vẽ). Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh AB).

Bài 1 trang 55 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:

Phương pháp: 

Góc nhọn: bé hơn góc vuông

Góc tù: Lớn hơn góc vuông

Góc bẹt: bằng hai góc vuông

Lời giải:

a) + Góc đỉnh A là góc vuông.

+ Tại đỉnh B có 3 góc đều là góc nhọn. 

+ Góc đỉnh C là góc nhọn.

+ Góc đỉnh M, cạnh MA, MB là góc nhọn.

+ Góc đỉnh M, cạnh MB, MC là góc tù

+ Góc đỉnh M, cạnh MA, MC là góc bẹt

b) Các góc vuông là:

+ Góc đỉnh A;

+ Góc đỉnh B, cạnh BD, BC là góc vuông

+ Góc đỉnh D, cạnh DA, DC là góc vuông

Các góc nhọn là:

+ Góc đỉnh B; cạnh BA, BD là góc nhọn

+ Góc đỉnh C

+ Góc đỉnh D, cạnh DB, DC là góc nhọn

+ Góc đỉnh D, cạnh DA, DB là góc nhọn

+ Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là góc tù

Bài 2 trang 56 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi: 

Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào chỗ trống

- AH là đường cao của hình tam giác ABC

- AB là đường cao của hình tam giác ABC

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để tìm đường cao của hình tam giác ABC.

Lời giải:

Ghi chữ S vào ô thứ nhất của tam giác ABC (Vì AH không vuông góc với BC)

Ghi chữ Đ vào ô thứ hai ( vì AB vuông góc với BC)

Bài 3 trang 56 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Cho đoạn thằng AB = 3cm (như hình vẽ). Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh AB).

Phương pháp:

Vẽ hình vuông ABCD cạnh 3 cm.

Lời giải:

Học sinh tự vẽ đoạn thẳng AB = 3cm rồi từ đó vẽ hình vuông ABCD.

Mẫu tham khảo:

Bài 4 trang 56 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

b) Xác định trung điểm M của cạnh AD, trung điểm N của cạnh BC. Nối điểm M và điểm N ta được các hình tứ giác đều hình chữ nhật

- Nêu tên các hình chữ nhật đó.

- Nêu tên các cạnh song song với cạnh AB.

Phương pháp:

a) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

b) Dùng thước kẻ để xác định trung điểm M và N. Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Lời giải:

a) Học sinh vẽ hình chữ nhật ABCD

b) Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho: AM = 4 : 2 = 2 (cm)

Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho: BN = 2cm

M và N là trung điểm của AD và BC

- Các hình chữ nhật có ở hình bên là: ABNM, MNCD, ABCD

- Các cạnh song song với cạnh AB là: MN, DC

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan