Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập chung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập chung. Bài 4 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Bài 1 trang 56 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rối tính:

a) 386259 + 260837                            

    726485  452936                                 

b) 528946 + 73529 

    435260  92753

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

a) 386259 + 260837 = 647 096

726485 - 452936 = 237 549

b) 528946 + 73529 = 602 475

435260 – 92753 = 342

Bài 2 trang 56 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 6257 + 989 + 743;                                  b) 5798 + 322 + 4678 

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn nghìn lại với nhau.

Lời giải:

a) 6257 + 989 + 743

= 6257 +743 + 989

= 7000 + 989 = 7989

b) 5798 + 322 + 4678

= 5798 + 5000 = 10798

Bài 3 trang 56 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

 Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ).

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét ?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào ?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD.

Phương pháp:

- Quan sát hình vẽ để tìm độ dài cạnh hình vuông BIHC và các cạnh vuông góc với DH. 

-  Chiều dài hình chữ nhật AIHD là AI = AB + BI.

-  Chu vi hình chữ nhật AIHD = (chiều dài + chiều rộng) × 2 = (AI + AD) × 2.

Lời giải:

a) Hình vuông BIHC có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm.

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH

c) Cách 1: Chu vi hình chữ nhật AIHD là: (3 + 3 + 3) x 2 = 18 (cm)

Cách 2:

Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm

Bài 4 trang 56 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Phương pháp:

- Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số. 

   Ta áp dụng các công thức:   

     Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                         Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

- Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(16 + 4) : 2 = 10 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

10 - 4 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 6 = 60 (cm2)

Đáp số 60 (cm2)

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan