Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2 trang 59, 60 SGK Toán lớp 4 - Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,...

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 59; bài 2 trang 60 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,...

Bài 1 trang 59 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

a) 18 × 10                           82 × 100                            256 × 1000

    18 × 100                         75 × 1000                          302 × 10

    18 × 1000                       19 × 10                              400 × 100

b) 9000 : 10                        6800 : 100                         20020 : 10

   9000 : 100                       420 : 10                             200200 : 100

   9000 : 1000                     2000 : 1000                        2002000 : 1000

Phương pháp: 

- Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .... cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

Lời giải:

a) 18 x 10 = 180

82 x 100 = 8200

256 x 1000 = 256000

18 x 100 = 1800

75 x 1000 = 75000

302 x 10 = 3020

18 x 1000 = 18000

19 x 10 = 190

400 x 100= 40000

b) 9000 : 10 =900

6800 : 100 =68

20020 : 10 = 2002

9000 : 100 = 90

420 : 10 =42

200200 : 100 = 2002

9000 : 1000 = 9

2000 : 1000 =2

2002000 : 1000 = 2002

Bài 2 trang 59 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

70kg =....yến

800kg = ....tạ

300 tạ =...tấn

120 tạ =...tấn

5000kg = ...tấn

4000g = ....kg

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi:

10 kg = 1 yến    ;         100 kg = 1 tạ    ;         10 tạ = 1 tấn          

1000kg = 1 tấn   ;        1000g = 1 kg

Lời giải:

70kg =7 yến

800kg = 8 tạ

300 tạ = 30 tấn

120 tạ = 12 tấn

5000kg = 5 tấn

4000g = 4 kg

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan